Tháng Chín 18

0 comments

THAM QUAN VÀ THIẾT KẾ MỘT SỐ HẠNG MỤC TẠI LỮ ĐOÀN 125 – HẢI QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM

 Dũng Trần

Tháng Chín 18, 2022


Ngày 9/9/2022, Hoa Đất đã có chuyến tham quan tại Lữ đoàn 125_ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh việc tham quan, Hoa Đất cũng đã có những trao đổi bàn bạc với Lữ đoàn Trưởng để đưa ra các phương án cải tạo, thiết kế mới các hạng mục tại Lữ đoàn 125.

Rate this post
>
02836208833
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon